SashimiSwap推出去中心化借贷服务Sashimi Lending

 admin   2020-12-18 18:30   18 人阅读  0 条评论

今天韭菜社群发现最新的消息,关于(SashimiSwap推出去中心化借贷服务Sashimi Lending)最新动态,整理以下主要内容,欢迎圈内伙伴浏览阅读!

详细内容

   官方消息,SashimiSwap推出去中心化借贷服务Sashimi Lending。最初,Sashimi Lending将推出八个代币的供应市场(Supply Market)和借款市场(Borrow Market),包括DAI,USDC,USDT,ETH,WBTC,YFI,ELF,SASHIMI。贷方和借方将代币作为基础资产存入Sashimi Lending的智能合约。 Sashimi Lending12月15日上线时已经开始借贷和farm。用户可以通过存款或借款获得SASHIMI。借贷市场100%的资产将用于yield farming,并可获得10%的SASHIMI奖励。

全部回答

 推荐阅读  关键词:

评论已关闭!